Събитие 1 Местно развитие

  • Място на събитието:
    гр. София

 Събитие 1 по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими социални групи.