Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст

Проект № BGLD-2.003-0010 Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст

Бенефициент: Община Малко Търново

Партньори:

- ОБЩИНА БУРГАС

- Национална мрежа за Здравни медиатори

- Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик

Бюджет: 585 070,04 (499 682,99 евро/ Съфинансиране 85 387,05) eвро ( 1 144 280.00 лв.)

Начало на изпълнението: 18.04.2022 г. 

Продължителност: 24 месеца