Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания