"Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Име на проекта: "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания “

Номер на проекта: BGLD-1.004-0001

Бенефициент: Община Костинброд

Бюджет: 625 822 евро (1 223 982,67 лева)

Начало на изпълнението: 15.07.2020 г.

Продължителност: 24 месеца

Обща информация

Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

Влезе в експлоатация новата сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд