Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово

Проект BGLD-2.001-0009 Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово

Бенефициент: Община Габрово

Партньори:

- Колеж по земеделие и развитие на селските райони, Норвегия;

- Технически университет Габрово, България.

Бюджет: 1 961 709.00 евро (3 836 710.46 лева)

Начало на изпълнението: 20.10.2020 г.

Продължителност: 42 месеца

Обща информация

Откриващо събитие