Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

Проект BGLD-1.007-0062 Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

Бенефициент: НЧ "Георги Тодоров 1885 "

Партньори: 

-  ОБЩИНА БЕЛИЦА

-  МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД

Бюджет: 199 497,64 евро (390 177.48 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.