Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада

Име на проекта: "Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада"

Номер на проекта: BGLD-1.003-0004

Бенефициент: Община Враца

Партньор: Timis Country Youth Foundation, Румъния

Бюджет: 811,675.00 евро (1 587 473.97 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

уебсайт: https://youthcentervratza.com/ 

Обща информация

Откриващо събитие