Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Име на проекта: Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие

Номер на проекта: BGLD-1.003-0002

Бенефициент: Община Пловдив

Партньори:

- Norsensus Mediaforum, Норвегия;

- Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София, България

Бюджет: 1 050 077 евро (2 053 740.60 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

уебсайт: https://youthcentre.plovdiv.bg/

Обща информация

Откриващо събитие