"Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!"

Име на проекта: "Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!"

Номер на проекта: BGLD-1.003-0003

Бенефициент: Община Стара Загора

Партньор: Glemmen videregående skole, Норвегия

Бюджет: 956 635 евро (1 870 986.73 лева)

Начало на изпълнението: 01.07.2020 г.

Продължителност: 36 месеца

Обща информация

Откриващо събитие