Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар

Проект BGLD-1.007-0068 Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар

Бенефициент: ЕЙКЪРС ЕООД

Партньор: Клъстер за образование, обучения и квалификации

Бюджет: 195 827,79 евро (383 000 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.