Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания

Име на проекта: "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Номер на проекта: BGLD-1.001-0001

Бенефициент: Български червен кръст

Партньори:

- Министерство на здравеопазването

- Министерство на труда и социалната политика

- Норвежка асоциация на местните и регионалните власти

 Бюджет: 3 333 333 евро (6 519 333 лева)

Начало на изпълнението: 17.05.2019 г.

Продължителност: 48 месеца

Обща информация

Пресконференция

Национална конференция

Открити три нови центъра за домашни грижи