"Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Име на проекта: "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Номер на проекта: BGLD-1.001-0001

Бенефициент: Български червен кръст

Партньори:

  • Министерство на здравеопазването
  • Министерство на труда и социалната политика,
  • Норвежка асоциация на местните и регионалните власти

Бюджет: 3 333 333 евро (5 867 400 лева)

Начало на изпълнението: 17.05.2019 г.

Продължителност: 48 месеца

Описание на проекта: Целта на проекта е да се създаде иновативен модел за дистанционно наблюдение и грижа (телеасистенция/телегрижа) за хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания в областите Враца, Видин и Монтана. Пилотното въвеждане на тази услуга ще подобри достъпа на самотни хора със здравословни проблеми, както и на хора, живеещи в отдалечени и малки населени райони, до професионални здравно-социални грижи. С помощта на проекта ще бъдат създадени три нови центъра за домашни грижи и мобилни екипи към тях в областите Враца, Видин и Монтана и ще бъде разширен обхвата на още 4 такива центъра, създадени в предходен период. Ще бъдат осигурени грижи в домашна среда за над 700 хронично болни лица, като 500 от тях ще бъдат включени в системата за постоянен телемониторинг. Ще бъдат наети и обучени 45 медицински сестри и домашни помощници.