Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО

Проект BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“

Бенефициент: община Брезово

Партньори: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Бюджет: 185 481,64 евро (362 765 лева)

Начало на изпълнението: 28.02.2023 г.

Продължителност: 30.04.2024 г.