Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново

Проект № BGLD-3.002-0012 Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново

Бенефициент: Община Сунгурларе 

Партньори:

- Община Антоново

- Асоциация „Интегро“

Бюджет:  542 246,14 eвро ( 1 060 525,00 лв.)

Начало на изпълнението: 11.04.2022 г. 

Продължителност: 21 месеца