УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕФИНИРАН ПРОЕКТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., удължава срока за подаване на предварително дефиниран проект „Здравеопазване за всички“.

Промяната е по искане на проектния изпълнител - поради обективни причини, изложени в писмо от 23.06.2021 г.

Крайният срок за подаване на проекта в ИСУН 2020 е 31 юли 2021 г., 18:00ч.