Заключителна конференция по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

14-09-2022 13:51

На 13 септември 2022 г. Националният статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) организираха онлайн конференция, на която беше обобщено постигнатото в рамките на проекта BGLD-3.001 “Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

В рамките на събитието бяха представени тематични доклади за четири уязвими групи - деца, роми, възрастни хора и хора с увреждания, избрани индикатори за целите за устойчиво развитие и инструментариум за използване на данни при изработване и реализиране на политики.

Всички доклади могат да бъдат намерени на сайта на проекта: https://www.noveleea.bg/.