ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“

31-05-2024 14:15

На 30 май 2024 г. в гр. София се проведе заключителна конференция по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, организирано от Министерството на образованието и науката, в ролята на Програмен оператор.

Програмата е реализирана в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Съвета на Европа (CoE). Основните й цели са засилване на икономическото и социално сближаване, осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

За постигането на тази цели, със средства по програмата бяха подкрепени проекти в три основни направления:

„Повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение” (Outcome 1)

„Подобрено социално включване на децата и младежите” (Outcome 2)

„Подобрено включване на ромите” (Outcome 3)

Резултатите бяха представени съвместно от Програмния оператор и бенефициенти по проекти, финансирани по Програмата. Беше отчетено изключително високо усвояване на предоставената безвъзмездна помощ и много високи резултати при изпълнението на Програмата.

Гостите бяха приветствани от заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова и Наталия Митева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Младенов, Торил Йохансен от министерство на външните работи на Кралство Норвегия, Елита Какуле от KS и Маргарета Платон от CoE.

На отчитането на резултатите  присъстваха също гости от норвежкото посолство в Румъния, Офиса на Финансовия механизъм, швейцарското посолство в България, Вергеланд център – Норвергия, румънския Фонд за социално развитие, УНИЦЕФ, представители на общински власти, НПО, както и бенефициенти и партньори по проекти.