За вдъхновението да работиш с млади хора, разговаряме с Любомира Митичева – първият младежки работник в новия Младежки център в гр. Перник

Любомира Митичева
Любомира Митичева
28-04-2022 09:52

Съдбата на един град се определя от историческото му наследство и от стремежа на жителите му към развитие! Тази максима е водеща за град Перник - най-големият в Югозападна България след столицата, разположен само на 30 км. от София. Именно там е мястото, където ще бъде построен новият младежки център по проект „Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа“, с бенефициент Община Перник. Младежите трябва да бъдат активната страна в подобряване условията на живот на местната общност и отделните населени места, сподели на нашата среща Любомира Митичева - първият младежки работник в Младежки център Перник.

 - Г-жо Митичева, На първо място, позволете ми да Ви поздравя с това, че сте първата избрана за позицията „Младежки работник“ на бъдещия младежки център в град Перник. Каквa бeше Вашата мотивация да кандидатствате за позицията „Младежки работник“? Всъщност кое най-много „натежа“ и взе превес?

- Здравейте, благодаря Ви за възможността да направим това интервю. Като цяло винаги съм била от по-дейните хора, от тези, които наистина са се опитвали да направят малко по-приятно мястото за живеене – без значение, дали е това е било свързано с младежки дейности или с нещо различно, с което съм се занимавала. Виждайки обявата, която беше публикувана за позицията „младежки работник“ си казах, че това  е „моето“. Видях всичко, което искам да правя, описано на един лист хартия. Най-хубавото е, че усещам същото чувство и желание за работа и от страна на колегите от екипа, сформиран съвсем отскоро.

- Какво Ви е вдъхновявало в работата Ви досега и какво бихте искали да постигнете в работата с младежите на Перник?

- Вдъхновява ме момента, когато видя, че някой младеж проявява интерес към дейностите, които ще се случват в младежкия ни център. Всъщност се оказва, че голяма част от младите хора, с които сме се срещали досега наистина имат нужда от едно свое пространство. Свое място, където да изразяват себе си, да могат да получават подкрепа и да могат да запълват свободното си време максимално полезно и приятно. Вдъхновяват ме и колегите ми, тъй като имам щастието да работя в много цветен екип. Има толкова много колорит, че чак не можех да си представя, такива хора да могат да съберат на едно място. Има доброволци, които са били в чужбина, имаме и колега, който се занимава с младежка работа и доброволчество от 10 години. Образователният ни медиатор, който е от ромски произход, е един невероятно интересен и мотивиран млад човек, който е бил доброволец преди, а в момента е и любител – фотограф. Много различни хора сме събрани, всеки има различни идеи, а ентусиазма, който виждам в тях всеки ден ме вдъхновява.

- Какво бихте променили в общността, ако можете?

- Необходимо е да има повече информация и да е по-достъпна, защото към днешна дата, младежите нямат едно обособено място, на което да отидат и да попитат, дори и някакво онлайн пространство, в което да разберат какви възможности им се предлагат. В Перник има подготвена Стратегия за младежта, която е за 10 годишен период и се очаква да бъде приета съвсем скоро. Едно от нещата, които са заложени в нея е и Единния информационен портал.

Целта ни е да покажем на всички младежи на територията на областта, че има дейности, които се развиват, които практически се случват тук и са за всички, които имат желание и искат да  участват в тях.

 -Трудно ли се достига до младите хора в днешно време? Какво според Вас би могло да ги мотивира?

- Според нас малко трудно ще стигнем до всички млади хора. Най-лесно бихме могли да достигнем до учениците, защото към тях има работещи ученически съвети, има и доста активни млади хора. Младежите, които нито работят, нито учат, така наречените NEEТs, са най-трудната група, но са и най-належащи за връзка  и  работа с тях. Също така, младежите от уязвимите групи, които са по-капсулирани - това също е голямо предизвикателство. Влизането на външен човек в такава общност не се случва лесно, но ще разчитаме и на подкрепата на местните лидери, защото в такива общности винаги има някой, който е авторитет, който може да даде добрия пример и да бъде чут. Подходите ще бъдат различни и всеки път ще действаме съобразно ситуацията.

- Как смятате, кои са трите най-важни неща, които могат да направят привлекателни дейностите за младите хора, които предстои да бъдат развити и реализирани по проекта, така че да провокират техния интерес и участие ?

- Шансът да се срещаш със свои връстници, както от областта и държавата, в която живееш, така и с чужденци е изключителна добра възможност за младите хора. Така те ще могат да се запознаят не само с чужди култури, но и с начин на живот, различен от техния. Възможността да обогатяват и развиват своите знания и умения – от една страна, получени чрез професионалното образование, а от друга -  придобити в сферата на неформалното образование и общуване, е много добра основа за по-нататъшното им развитие и професионално, и лично. Това е нашето желание и ще работим усилено в тази посока. И разбира се, нещо много важно - да се забавляват. Все пак говорим за млади хора и ако няма тази симбиоза, това чувство за удовлетвореност и забавление работата няма да върви и за двете страни.

- Бихте ли потърсили подкрепа - на неформална основа, сред Ваши приятели за различните дейности и инициативи, които предстои да бъдат разкрити в новия младежки център?

- Вече съм обмислила и съм провела подобни разговори. Една част от хората, с които искам да срещна младежите са ентусиасти в различни области, които са решили да загърбят досегашния си начин на живот и кариерно развитие и да се впуснат в нещо ново, в това, което ги прави щастливи. Примерът, който мога да дам е за една дама, която напусна своята административна работа и отвори собствено арт ателие в град Радомир, тъй като има желание и малкия град да се развива в сферата на изкуството. Гости от различни сфери – журналистика, фотография и др. биха били много полезни за младежите, тъй като могат да разкажат за опита си и да покажат своите постижения в по-неформален и достъпен разговор.

- Как виждате днешните младежи след 5 или 10 години?

- Виждам ги по-знаещи, по-можещи и по-уверени в себе си и искрено вярвам, че ще бъде така. Иска ми се да могат да вдигнат малко повече своето самочувствие на база знанията си и да могат да ги покажат пред останалите. Иска ми се по-голямата част от хората да пожелаят да останат в България и да се развиват тук. Смятам, че имаме възможността, а и намирайки се на територията на община Перник, наистина искам да кажа, че след проведено проучване от миналата година, се оказва, че голяма част от младежите в Перник подкрепят развитието на града, който според тях върви напред.

- Какво според Вас би се променило в нагласите на младежката общност в града след приключването на проекта, като имаме предвид, че след изграждането този младежки център ще функционира и за в бъдеще?

- Приключването на проекта няма да бъде край на дейността на младежкия център, напротив точно обратното. Надяваме се, че ще положим една чудесна основа за младежка работа чрез изграждането на центъра, стартирането на разнообразни дейности, на различни клубове по интереси, с международен обмен, с обмен с колегите в страната, тъй като Националната мрежа на младежките центрове се състои вече от осем младежки центъра. Имаме покани да гостуваме в част от тях. Организират се летни лагери - така се надяваме младежите, които започнат да идват при нас да предадат и на следващото поколение хубавите неща, в които са взели участие. Като се чуе новината, че някъде се прави нещо хубаво, ще дойдат един двама младежи, след тях още и още. Разчитаме също така да си сътрудничим  и с други младежки организации. Освен това ние сме единствения младежки център на територията на Югозападна България, така че обхватът ни ще бъде не само област Перник, ние спокойно можем да работим и в другите области. Много се надяваме, че ще успеем да развием Югозападния район като едно много приятно младежко пространство.

- Как смятате, с какво Вашата работа по проекта би допринесла за успеха на процеса за цялостна промяна в общността?

- Може би ентусиазма ми. Както се шегуват с мен моите колеги, аз съм вечният оптимист. Отговор на някой въпрос като „Не“, не може да се случи, не и при мен. Трябва да бъде нещо тотално невъзможно, за да се каже, че не може да стане. Когато имаме желание да направим нещо, се прави всичко възможно то да се случи.  Вярвам и в младите, вярвам и в колегите си, вярвам и в  целия ни екип. Дълбоко вярвам, че  благодарeние на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, ще можем да допринесем за развитието на нашата община, на областта и като цяло на младежкия живот.

- Вашите партньори по проекта са - Младежка организация Intermezzo Ungdomsorganisasjon, Норвегия и Vojvodina Environmental Movement, Сърбия. Как успявате да си взаимодействате с партньорите и какви добри практики бихте могли да заимствате от тях?

- По проекта са предвидени посещения, обмяна на опит и обучения с колегите от двете организации, които очакваме да се случат в идните месеци. Много разчитаме на техния опит и на това, че ще видим и общото, и различното в работата с младежите. Организацията Vojvodina Environmental Movement, Сърбия с техния младежки център, който е носител на Знака за качество на Съвета на Европа, вярваме, че ще ни бъдат прекрасни партньори и наши ментори. Убедени сме, че това, което научим ще можем да го пренесем и при нас, за да може един хубав ден и ние да получим Знака за качество на Съвета на Европа.