Встъпително онлайн събитие по проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

02-03-2022 14:55
Министерство на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори представи проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ на встъпително онлайн събитие.
 
Доц. д-р Любомир Бакаливанов, заместник-министър на здравеопазването, откри конференцията с встъпителни думи.
 
Ръководителят на проекта, доц. Марияна Василева, представи проекта, очакваните резултати и изпълнените дейности до момента. Проф. Ивайло Търнев, координатор по проекта, представи ролята на Националната мрежа на здравните медиатори и важността на осъщественото партньорство по настоящия проект.