Удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

02-08-2021 16:24

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., удължава срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Промяната е с оглед разширяване възможността за намиране, участие и изпълнение на проектни дейности  съвместно с партньор/и от страните-донори. Това условие се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страната бенефициент.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020 - 30 септември 2021 г., 18:00 ч.