Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

28-10-2018 23:08

Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

На 24 октомври 2018 г., в хотел РАМАДА София Сити Център, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, беше домакин на голямо информационно събитие, с което беше даден старта на изпълнението на програмата. Важна част от събитието беше и срещата за създаване на партньорства между общини/организации от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към изпълнение на съвместни проекти.

От името на страните – донори в срещата участваха представители на Норвегия и Исландия, а от българска страна - представители на общински ръководства от цялата страна, директори на детски градини, директори на младежки центрове и ръководители на други организации, работещи с деца и младежи. Като цяло, общият брой на участниците надхвърли 170 души, което е безспорно доказателство за големия обществен интерес към програмата.

От името на ръководството на Министерството на образованието и науката, участниците в събитието бяха поздравени от заместник-министър Карина Ангелиева.

Приветствени думи произнесоха и официалните гости на събитието: г-жа Грете Кристине Одегаард, съветник в Посолството на Кралство Норвегия и г-жа Даниела Цонева – представител на Националното координационно звено към Министерския съвет на Република България. Беше прочетен и поздравителен адрес от името на г-жа Амелия Гешева  - заместник-министър на културата.  

Основният доклад на събитието беше представен от г-жа Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и Ръководител на Програмния оператор. В доклада бяха очертани както целите и задачите на програмата като цяло, така и основните характеристики на отделните процедури, по които общините и техните партньори ще могат да се кандидатстват с проекти.