Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

09-03-2022 16:00

След приключване работата на Оценителната комисия и на Комитета за подбор на проекти по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“, Програмният оператор обявява списъка на одобрените за финансиране проекти по реда на тяхното класиране. 

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст