Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

15-03-2022 16:17

След приключване работата на Оценителната комисия и на Комитета за подбор на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“, Програмният оператор обявява списъка на одобрените за финансиране проекти по реда на тяхното класиране. 

 

Списък на проектите, одобрени за финансиране по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

Заповед за допускане на предварително изпълнение на Решение № BGLD-3.002/14.03.2022 г. за предоставяне на финансиране по покана за подбор на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите"