Първа копка по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“

20-01-2023 14:26

На 19 януари 2023 г. се състоя „Първа копка“ по проект „Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“ с бенeфициент Община Пловдив. Общата стойност на проекта е 2 310 451.09 лв. Проектът цели изпълнението на широка програма за социално-икономическо включване на уязвими групи в пловдивския квартал Столипиново, предоставяйки подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги чрез изграждането на център за услуги на едно гише. Центърът ще въведе нов подход за предоставяне на основни услуги на жителите на Столипиново в неравностойно положение, като проектът ще предложи кампании и инициативи, насочени към положителна промяна на социалните нагласи в и извън Столипиново, разпространявайки информация за различни теми от ключово значение за обществото. В центъра ще извършват услуги, като например предоставяне на храна за най-уязвимите групи, занимания по музика и изкуства, занимания по български език и др. Ще бъдат назначени 13 човека – здравни и образователни медиатори, социални работници, музикален педагог и специалист по изкуства.