Старт на строителството на младежки център Монтана по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

07-03-2022 18:04

Днес бе даден стартът на строителството на младежкия център по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”. Амбицията е центърът да се превърне в атрактивно място за личностно развитие на младите на хора в общината, а и в последствие на цялата област, както и да се насърчи международния обмен. На събитието присъстваха, кметът на общината, г-н Златко Живков, ръководителят на Програмния оператор, г-жа Мария Василева - Вълова, както и негови представители, областният управител на област Монтана, инж. Ванина Вецина, представители на местното РУО, културни институции и медии. Екипът по проекта осъществи живо включване през своята страница във Фейсбук, което даде възможност на партньорите по проекта, Професионален и образователен център Hringsjá, Исландия, както и на други заинтересовани страни да присъстват виртуално на събитието. 

Приветствени думи отправи г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана, като сподели бъдещите планове и резултати, които се очакват да бъдат осъществени след построяването на центъра. Г-жа Мария Василева - Вълова, ръководител на Програмния оператор, изрази своята увереност в това, че мястото ще се превърне в уникален център и мисълта за децата и младите хора дава един светъл лъч надежда, и този оптимизъм, от който всички ние имаме нужда.

След приключване на официалната церемонията "Първа копка", се проведе пресконференция в община Монтана, на която екипът представи проекта, дейностите и бъдещата сграда. Фокус в работата на Младежкия център са младежи от 15 до 29 год., които ще имат възможност да участват в различни програми и инициативи, чрез които да се развива техния потенциал, интереси и гражданско самосъзнание, за да станат активни, отговорни и осъзнати млади хора в своите общности. Ключови дейности в работата му ще са неформалното обучение, доброволчеството и младежките обмени, както и съвместната работа и обмяната на опит с другите младежки центрове в страната и от европейските страни. По време на пресконференцията Николай Цветков, младежки работник, обяви, че част от планираните дейности на Младежки център – Монтана през 2022 г. включват организиране и провеждане на обучения по чужди езици и компютърна грамотност, спортен фестивал, лятно училище по български език за деца, за които той не е майчин, и отбелязване на различни тематични дни. В приоритети на Центъра са и изграждането на пълноценни партньорства с другите 8 младежки центъра в страната, които работят заедно и са част от Националната мрежа на младежките центрове. През април тази година предстои обмяна на опит с цел развитие на двустранните взаимоотношения с партньорите по проекта от Исландия.