Първа копка и пресконференция по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”

01-03-2022 17:00
На 7 март 2022 г. ще се проведе събитие „Първа копка“ по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.
 
Събитието ще започне в 11:00 ч. в парк „Огоста“ - Монтана. Партньор по проекта е Професионален и образователен център Hringsjá, Исландия, който има богат опит в работата със социални групи в неравностойно положение.
 
Непосредствено след първата копка ще бъде проведена и пресконференция, на която ръководителят на проекта ще представи сградата, като екипът от младежки работници и образователни медиатори ще сподели предстоящите си дейности и своята активна работа.