Пресконференция за стартиране на проект BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, с бенефициент Местна инициативна група Лясковец - Стражица

30-05-2023 15:26

На 26 май 2023 г. бе проведена пресконференция за стартиране на проект BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, с бенефициент Местна инициативна група Лясковец - Стражица. Пред представители на местни медии и граждани бяха представени основните цели на проекта, както и очакваните резултати от изпълнението му и техния ефект върху местната общност и град Лясковец. Проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ е насочен към създаването на възможност за по-доброто позициониране на Музея на гурбетчийското градинарство като туристическа дестинация и по-доброто му представяне като туристически продукт, чрез обновяване на документална зала и външна експозиционна площ в музея. Уникален по своята тема и представяне, Музеят на гурбетчийското градинарство в Лясковец разказва историята на българските градинари, прославили се през ХIX – ХХв в Европа и по света със своите умения в отглеждане на зеленчуци. Този уникален исторически процес има огромно местно значение, но е слабо познат на обществеността. Чрез дейностите, заложени в проектното предложение, се предвижда модернизиране и реновиране на експозиционните площи, както и на цялостното представяне на музея като туристически продукт. С подобряването на материалната база – подмяна на морално остарели експозиционни съоръжения и подобряване на условията в експозиционните площи на открито, ще се създаде, отговаряща на очакванията на посетителите обстановка. Осъществяването на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ ще предостави възможност за цялостното популяризиране на Музея на гурбетчийското градинарство, а чрез това и популяризиране и съхраняване на местната история на град Лясковец. Ще бъдат осигурени работни места на пет трайно безработни лица от целевата група по проекта, а стойността на проекта е 253 396.16 лв. и с краен срок 30 април 2024 г.