Посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

Фотограф Аделина Ангелова
Фотограф Аделина Ангелова
27-10-2022 18:14

На 26 октомври 2022 г. г-жа Сири Беате Бери – посланик на Кралство Норвегия, г-жа Йоланта Шопова – съветник по въпросите за ФМ на ЕИП и НФМ към посолството на Кралство Норвегия, представители на Програмния оператор, заедно с г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, посетиха единия от хъбовете в р-н „Красна поляна“ - кв. „Факултета“, който е част от проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“. Проектът се изпълнява от Столична община в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“ и Българо-норвежкото дружество.

Целта на проекта е да се подобри достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система, като ще се обхванат над 300 деца и техните семейства.

Продължителността му е 24 месеца и се реализира в три района на Столична община - „Люлин“, „Красна поляна“ и „Слатина“.