Откриващо събитие по проект "Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар"

27-06-2023 14:40

На 23 юни 2023 г. се състоя откриващо събитие по проект "Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар" с бенефициент Ейкърс ЕООД и партньор Клъстер за образование, обучения и квалификации. Проектът е насочен към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица и/или лица от уязвими групи, чрез въвеждане на иновативни подходи за предоставяне на информация за работни места, за подобряване на организацията на работа и за придобиване на професионални знания, умения и компетентности. Общата цел е въвеждане на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в гр. Димитровград. 

Част от дейностите включват:

- провеждане на специализирано събитие ХЕКАТОН за идентифициране на възможностите и нуждите на безработните лица и лица от уязвимите групи за включване в местния пазар на труда;

- осъществяване на подбор на безработни лица и/или лица от уязвими групи и назначаване на 4 (четири) лица на трудов договор при кандидата;

- провеждане на специализирано обучение за превенция на проблеми със стрес, създаване на баланс между работа и живот и изграждане на емоционална устойчивост на новозаетите лица;

- доставяне на софтуер за оценка на персонала;

- въвеждане на иновативен подход за развитие на местната заетост на територията на община Димитровград и др. 

Общата стойност на проекта е 383 000 лв., а крайният срок за изпълнение е 30 април 2024 г.