Откриващо събитие по проект BGLD-2.001-0009 "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово"

29-01-2021 13:54

Младежки център Габрово организира на 29 януари 2021 г. (петък) от 11:00 часа в онлайн среда първата си информационна среща по проект BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП - създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия. Инициативата имаше за цел да даде повече информация за дейностите по проекта, неговата цел и приоритети. По време на срещата екипът разясни функциите на центъра, разположението и реконструкцията на съществуващия Летен театър и пространствата на неговата територия. Основна цел на Младежки център Габрово е да се превърне в притегателен център за активна младежка работа. Подходът на Центъра се основава на разкриване на нови възможности за всички млади хора чрез предоставяне на дейности свързани с тяхното формално, неформално образование, личностно развитие, кариерно ориентиране, споделяне на опит и добри практики с цел равен старт спрямо този на връстниците им от цяла Европа.