Откриващо събитие по проект „Бъдеще в Белица“

21-05-2023 14:30

На 18 май 2023 г. се проведе пресконференция в изпълнение на проект BGLD-1.007-0057 „Бъдеще в Белица“ с бенефициент по проекта - "Беар Белица" ЕООД и партньор по проекта - община Белица. Общата цел на проекта е да насърчи заетостта в община Белица, посредством изпълнение на мерки предвидени в стратегията за местно развитие на общината, разработена в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”. Ще бъдат организирани обучения за безработни, които да спомогнат за развитието на умения отговарящи на изискванията на местните работодатели. Чрез изпълнението на проекта се очаква да се създаде възможност за работа на хора в неравностойно положение. Проектните дейности, предвидени за изпълнение, включват комбинация от мерки за обучение, заетост и информационни събития, които ще се изпълняват в партньорство между бенефициента и община Белица, като сътрудничеството между публична и частна организация ще допринесе за по-добрата синергия при изпълнението им. Общата стойност на проекта е 159 089.61 лв. и крайната дата на изпълнение е 30 април 2024.