Откриващо събитие на предефинирания проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

07-08-2020 14:51

На 6 август 2020 г., ръководството на община Костинброд проведе откриваща събитие, на което запозна представителите на средствата за масова информация, както и жителите на общината с целите и задачите на двугодишния проект “Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, с общ бюджет от 1 223 983 лева, който ще се изпълнява по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, благодари на страните-донори за предоставената финансова помощ и на екипа на Програмния оператор за оказаната подкрепа в подготовката и организацията за изпълнение на проекта. Заместник-кметът на общината – г-н Александър Ненов, представи Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“, което е избрано от общината чрез съответната обществена поръчка за изпълнител на основните дейности по проекта.

След това ръководителят на проекта – г-жа Лора Емануилова, представи основните цели и задачи на проекта, а г-жа Маргарита Борисова – председател на Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“, разказа по-подробно за услугите, които центърът ще осигурява на децата и младежите с онкохематологични проблеми и на техните семейства.

Ръководитеят на Програмния оператор - г-жа Цветана Герджикова, директор на дирекция „Външни европейски програми“ в Министерството на образованието и науката, подчерта, че изграждането на този център – който е първият по рода си на Балканите – е от голямо значение не само за община Костинброд, но и за цялата страна. Тя изрази и надеждата на Програмния оператор, че успешното изпълнение на този проект ще „подготви почвата“ за въвеждането на съответната държавно делегирана социална услуга, което не само ще бъде най-убедителното доказателство за ползата от този проект, но и определено ще бъде гаранция за неговата устойчивост във времето.