Откриваща пресконференция по проект "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности"

29-09-2022 16:21
На 27 септември 2022 г. община Перник проведе откриваща пресконференция по проект "Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности”. Екипът за управление разясни основните дейности, цели и резултати, които се очакват в изпълнението по проекта. Основната цел е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности и да се постигне ефективно овластяване на ромите на територията на Община Перник. Основните заложени дейности са ремонт, оборудване и обзавеждане на център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който ще се намира в съществуващи помещения в кв. “Мошино”, както и обучителен център в кв. “Твърди ливади”. Ще бъде изградена и нова детска площадка между улиците “Черковна”, “Градище” и “Дъга” в кв. “Ралица”. Развитието на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез овластяване, както и подкрепата за трудова заетост и качествено образование са сред останалите приоритетните дейности, залегнали в проекта. В резултат от реализирането на проекта се очаква подобрен достъп за целевите групи до качествени услуги в социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването, както и по-ниско ниво на дискриминация срещу ромите и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците. спрямо тях.