Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“

07-07-2023 16:24

На 6 юли 2023 г., в НЧ Никола Вапцаров - 1894 гр. Банско се проведе откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0031 "Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена", с бенефициент община Банско и партньори НЧ Никола Вапцаров - 1894 и Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за родители и деца с интелектуални и физически затруднения "Избор". Събитието бе открито от г-н Иван Кадев, кмет на община Банско. Основната цел на проекта е създаване на работни места, интегриране на уязвими групи, повишаване конкурентоспособността на лицата на пазара на труда и утвърждаване потенциала на Банско за развитие като културна фестивална дестинация, предлагаща различни форми на туризъм. По проекта са назначени вече пет служителя в Музея на планината и хората. Ще бъде предоставено обучение на новоназначения персонал за придобиване на умения и знания за работа в специфичната културна среда, както и придобиване на комуникационни и технически умения. Новоназначените служители ще бъдат наставлявани от двама ментори, които вече активно подпомагат работата им и предоставят нужната подкрепа и съдействие. Очаква се в рамките на проекта да бъде закупена и модерна подвижна сцена с цел предоставяне на възможности за развитие на културни и фестивални дейности, които са изключително много и извън зимния сезон на територията на общината. Крайният срок на проектното предложение е 30 април 2023 г.