Откриваща пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”

21-07-2023 15:06

На 20 юли 2023 г. oбщина Лясковец проведе откриваща пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”. Общата цел на проекта е насочена към прилагане на иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение.

Специфичните цели на проекта са: Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и земеделски производители и местните власти на територията на община Лясковец, чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона; Подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение; Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение, предоставяне на достъпна информация за свободните работни места. 

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на строителни и монтажни работи по обособяване на прилежаща инфраструктура на общински пазар в село Джулюница. С изпълнението на дейността ще се подобрят условията за предлагането на местни продукти от местни предприятия, земеделски производители и приходящи от района производители. Строителните и монтажни работи се очаква да стартират през месец август 2023 година. Важна част от изпълнението на проекта е създаването на заетост на четири лица за дванадесет месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 186 230,78 лева, като продължителността на изпълнението му е до 30.04.2024 год.