Откриваща пресконференция по проект „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“

11-08-2023 16:20

На 8 август 2023 г. се проведе откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0061 „Обновяване на съществуващ градски пазар в гр. Момчилград“. Проектът предвижда модернизация и обновяване на градския пазар в гр. Момчилград чрез извършване на строително – монтажни работи на терена на пазара, закупуване на оборудване за предлагане на разнообразни и по-качествени услуги, създаване на работни места и провеждане на обучения за подобряване на професионалните им качества и умения. Проектът предвижда дейности, които да допринесат за промотиране на местната продукция и местните производители, чрез предоставяне на адекватни условия за предлагане и продажба на местните стоки. Реализацията на проекта ще спомогне за подобряване на заетостта на населението и увеличаване доходите в района. След обновяване на терена ще бъде закупено специализирано оборудване, необходимо за нормалното функциониране на градския пазар в Момчилград. Създадени са 8 броя нови работни места на територията на община Момчилград. Също така в рамките на проекта новоназначените лица ще бъдат обучени с цел да подобрят професионалните си качества и умения. Крайният срок на проекта е 30 април 2024 г.