Откриваща пресконференция по проект „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“

25-07-2022 11:28

На 21 юли 2022 г. община Лом проведе откриваща пресконференция по проект „Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом“. 

Общата цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи от ромски общности в община Лом за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата, и ограничаване на предаването на бедността между поколенията.

В дейностите по проекта ще бъдат включени 350 деца от 0 до 6 години в изолирани и бедни градски райони в община Лом, с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, както и 200 родители, настойници или обгрижващи лица. За целта ще бъдат създадени 3 функционално свързани хъба, като единият ще е мобилен, с акцент върху квартал "Хумата", за предоставяне на функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители. Два от хъбовете ще се помещават в сградата на партньора по проекта Фондация „Рома-Лом“, която ще бъде основно ремонтирана и оборудвана. Трите хъба ще предоставят подкрепа за децата в ранна детска възраст и за достъп до образование. Те ще подпомагат на прехода от семейна към формална образователна среда. Предвидени са и дейности, които ще подобрят достъпа до социални и здрави услуги за деца от уязвими групи.