Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”

28-09-2022 13:37

На 28 септември 2022 г. община Благоевград проведе откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград”. В рамките на пресконференцията бяха представени заложените по проекта цели, планираните дейности и очакваните резултати от тяхното изпълнение. В нея взеха участие представители на партньорите по проекта – Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), Сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – Личностни идеи и действия за ефективни решения“, както и чуждестранния партньор по проекта „Pirin Holding“ AS, Кралство Норвегия. На събитието присъстваха представителите на Програмния оператор, медии и широката общественост. В рамките на пресконференцията се проведе дискусия организирана от „Pirin Holding”AS с цел стимулиране на двустранното сътрудничество. Основната тема беше енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в Кралство Норвегия. Партньорът по проекта сподели опита, знанията и добрите си практики в тази област.