Откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“

18-10-2022 14:08

На 17 октомври 2022 г. община Дупница проведе откриваща пресконференция по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“. На събитието присъстваха и всички представители на партньорите ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА, СДРУЖЕНИЕ АМАЛА - ПРИЯТЕЛИ и PIRIN HOLDING AS. Проектът предвижда прилагане на интегрирани мерки, които са насочени към разширяването на проблеми, свързани с подобряване на здравния статус, ограничаване на бедността, неблагоприятната околна и жилищна среда, начин на живот и др. Проектът ще спомогне за улесняване на достъпа до образование и здравеопазване и заетост на представителите на ромската общност и ще спомогне за преодоляване на риска от социално изключване и дискриминация. Ще бъде осигурен мобилен здравен кабинет, оборудван с медицинска техника. Предвидени са инфраструктурни мерки за подобряване на жизнените условия на ромите като изграждане на детска площадка в кв. Каваклия, фитнес площадка и закупуване на съдове за смет. Резултатите от изпълнение на проектните дейности ще допринесат за повишаване на нивото на приемане на ромите от мнозинството в общината. За целта е предвидено провеждане на информационни кампании както сред ромите, така и сред мнозинството. Предвидени са и дейности за обмяна на опит с държавите донори, които също ще допринесат за постигане на дефинираните цели.