Откриваща пресконференция по проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“

25-07-2022 16:14

На 22 юли 2022 г. община Лом проведе откриваща пресконференция по проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“. 

Общата цел на проекта е да се пилотира "Интегриран комплекс за услуги", чрез който да се подобри състоянието и възможностите на хората, живеещи в четирите квартала на Лом с ромско население и други уязвими групи, базиран на ефективни интегрирани подходи, устойчиви механизми за въздействие, активно участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции.

Основни дейности са обединени в три основни направления: Повишаване достъпът на ромите от четирите квартала до по-качествени услуги чрез създаване на квалифициран мултидисциплинарен екип, изграждане на „Интегриран комплекс за услуги на уязвими групи“ чрез реновиране и оборудване на сграда на бивша баня, управлявана от фондация "РОМА-ЛОМ", предоставяне на интегрирани услуги и разширяване капацитета на институциите в общината; Овластяване на ромските общности в четирите квартала чрез създаване и развитие на Съвет за общностно развитие и Група активни застъпници; Координационна механизъм и пряко участие в изготвяне на стратегия за развитие на предлаганите услуги през следващите 5 г. след приключване на проекта; Създаване на устойчив механизъм за противопоставяне на всички форми на дискриминация чрез дейности за повишаване нивото на приемане между ромите и основното население и за противодействие на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население; Дейности за споделяне на добри практики–в рамките на България и с партньора от Норвегия.