ОТКРИВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС

20-12-2023 10:47

На 19.12.2023 г. откриха Младежки международен център – Бургас. На събитието присъстваха кметът Димитър Николов, представители на партньора по проекта от Исландия и Програмния оператор от Министерство на образованието и науката. Гости на церемонията бяха официални лица от местни и държавни институции от Враца, Перник, Добрич, Стара Загора, Монтана и Габрово, където има изградени или са в процес на изграждане младежки центрове по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

Центърът се намира на територията на най -големия жилищен комплекс в града – „Меден рудник“. Локацията е удобна и с лесен достъп както с обществен транспорт, така и с лични превозни средства. Сградата е със застроена площ от 1 153 кв.м. и разполага с паркинг, мултифункционална зала с капацитет до 180 места, изложбена площ, пространства за провеждане на открити конференции, семинари и срещи, както и зони за неформални културни и образователни дейности. Освен това, Центърът разполага с кафетерия и леглова база от 35 легла за настаняване на гост-лектори и участници в национални и международни мероприятия. Сградата отговаря на всички стандарти на Съвета на Европа за достъпна среда за хора от уязвими групи.

С реализирането на този важен проект за младежкия сектор в град Бургас се създават подходящи условия за установяване на партньорства между млади хора и професионалисти. Младежкият международен център предоставя възможности за неформално образование в сферата на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на уязвимите общности – цели, залегнали в Националната Стратегия за младежта и отговарящи на знака за качество на Съвета на Европа за Младежки политики.