Oбучение на бенефициенти за изпълнение на проекти по процедура Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

03-04-2023 11:55

В периода  30 и 31 март 2023 г. Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021, проведе обучение на бенефициенти по процедура Mалка грантова схема "Създаване на работни места”. Обучението бе проведено в четири модула, чрез които бяха представени основните и специфичните изисквания към проектите, тяхното изпълнение, отчитане, както и други детайли, свързани с конкретната процедура. Във втория ден от обучението бяха сформирани и работни групи от експерти на Програмния оператор, които имаха за цел да разгледат различните казуси и въпроси.