Oбщина Перник проведе обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“

01-06-2023 15:19

На 30 май 2023 г. община Перник в качеството си на бенефициент по проект BGLD-3.002-0010 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“, проведе обществена дискусия на тема „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“. Основната цел на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности. Бе представен и напредъкът по проекта и конкретните реализирани дейности. Помещението, в което се състоя дискусията предстои да бъде оборудвано и ще бъде обособено като събитиен и обучителен център. В процес на довършителни дейности е и Център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който се намира в кв. „Мошино“ на ул. „Младен Стоянов“.

В центъра ще работи мултидисциплинарен екип, който ще предоставя безплатни интегрирани социално-здравни услуги – психологическо и юридическо консултиране, социално посредничество, медицински прегледи, подкрепа за трудова заетост и качествено образование, изграждане на капацитет и създаване и на устойчив координационен механизъм за сътрудничество и други. В рамките на проекта се изгражда и нова детска площадка между ул. „Черковна“, ул. „Градище“ и ул. „Дъга“.
Бе поставен и първият автоматичен външен дефибрилатор на партера в сградата на Община Перник. Целта на дефлибиратора е при евентуален инцидент да могат да се предприемат бързи действия от страна на посетителите, заедно с помощта на специално обучен персонал, които да могат да реагират своевременно при възникнал сърдечен арест. По проекта предстои да бъдат поставени още две устройства и на други места в града. Вече е закупен и мобилният медицински кабинет за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността. Той ще позволи извършването на мобилни прегледи от различни здравни специалисти в целевите общности.