Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“

06-12-2022 14:27

На 1 и 2 декември 2022 г. се проведе първата среща от редицата планирани такива между общините бенефициенти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на територията на община Мъглиж. Общината бе първият домакин в новосъздадената мрежа за обмяна на опит и добри практики. В събитието, което се проведе в хибриден формат взеха участие, както бенефициентите, така и техните партньори, включително и участие взе г-н Георги Кенов - Кмет на Община Сунгурларе. Всички участници онлайн и присъствено представиха своите проекти, свършеното до момента, какво предстои и трудностите, с които са се сблъскали в процеса на работа. Основната цел на работната среща бе постигане на по-голяма ефективност в проектното изпълнение чрез обмяна на опит и добри практики. Съвместното сътрудничество и споделянето на ефективни методи за решаване на различни и сходни казуси спомага в една по-голяма степен за по-доброто изпълнение на заложените по проектите цели и резултати.