Напомняне във връзка с удължаване срока за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“

10-09-2021 15:28
Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., напомня, че срокът за подаване на проектни предложения по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“ е удължен!
 
Промяната е с оглед разширяване възможността за намиране, участие и изпълнение на проектни дейности, съвместно с партньор/и от страните-донори. Това условие се подкрепя и насърчава във връзка с основната цел на ФМ на ЕИП за подобряване на двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страната бенефициент.
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН 2020 е 30 септември 2021 г., 18:00 ч.