Национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“

30-06-2022 14:32
Програмният оператор взе участие в национална конференция „Под многобройните маски на младежката работа“, която се организира от Международен младежки център - Перник/International Youth Center Pernik.
 
Събитието се провежда в периода 29.06 – 01.07.2022 г., като в него участват и младежките центрове част от Национална мрежа на младежките центрове.
 
Конференцията е разделена на работни сесии, които се модерират от всеки един център, като наред с това се провеждат дискусии, работни групи, неформални събития, както и обмяна на опит и добри практики.