Национална конференция „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“

11-11-2019 09:18

На 5 ноември 2019 г., в централата на Българския Червен кръст в гр. София, беше проведена национална конференция на тема: „Иновативни решения в грижите за възрастни хора“.

Конференцията беше организирана в рамките на проекта „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, подкрепена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Изпълнител на този проект е Българският Червен кръст, а негови партньори са Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти.

Освен партньорите по проекта, в конференцията взеха участие г-жа Грете Одегард – Първи секретар в Посолството на Норвегия за Румъния и България, директорът на най-голямата болница в страната „Н.И. Пирогов“ - проф. д-р Асен Балтов, представители на други министерства и организации, както и представители на общините, в които ще се реализира самият проект: Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик.

От името на Програмния оператор, г-жа Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в Министерството на образованието и науката, подчерта както социалната значимост на проекта, така и големите очаквания от страна на общините към него.

Представителите на Западния университет по приложни науки в гр. Берген и представителите на общини от западната част на Норвегия споделиха своя опит в използването на съвременните технологии в предоставянето на здравни и социални услуги, на възрастните, а националният консултант по кардиология проф. д-р Иво Петров разказа за първите стъпки в прилагането на дистанционно наблюдение на някои физиологични показатели в България.

 Конференцията завърши с дискусия относно приложимостта в България на представените иновативни решения в сферата на социалните и здравни услуги, както и относно конкретните възможности за въвеждането на дистанционен мониторинг/грижа (телеасистенция) - първоначално само в общините, включени в проекта на БЧК, а по-късно и в останалата част на страната.