Национален обучителен курс „Компасито, Образование по права на човека с деца”- България

24-06-2022 11:59
Приключи обучението на учители, обучители, младежки работници, психолози и социални работници върху наръчника за обучение по права на човека за деца Компасито.
 
Участниците имаха възможността да изследват задълбочено Компасито, преминавайки през дискусии свързани с правата на човека, толерантността, приобщаването, демократичното гражданство, равенството между половете и речта на омразата.
 
Последният ден беше посветен на работа в мрежа, създаване на синергии и изграждане на партньорство за създаване на общност от преподаватели по правата на човека в България.