Междинна пресконференция по проект BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ с бенефициент община Малко Търново

13-06-2023 15:28

На 07.06.2023 г. в Заседателна зала на община Бургас се състоя междинна пресконференция по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст “ относно напредъка по проекта в първата година. Бенефициент по проекта е Община Малко Търново, като партньори по проекта са община Бургас, дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия и Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София. На междинната пресконференция взеха участие служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни, местната общественост, регионални медии, както и партньорите по проекта. На събитието присъстваха и представители на партньора от Исландия, като тяхната визита бе съчетана и с дейност за обмяна на опит и добри практики, която е част от проекта.  До момента са закупени два микробуса, които представляват мобилни хъбове в гр. Малко Търново и гр. Бургас. Стационарният център е открит в кв."Победа" в гр. Бургас, като на място се работи с деца и родители в извънинституционална среда. Чрез хъбовете се предоставят  здравни, социално-образователни услуги,осигурен е и достъп до основни хигиенни ресурси.  Предстои обновяването на площадките в дворовете на ДГ "Юрий Гагарин" в Малко Търново и на ДГ "Делфин" в кв. "Меден рудник“. През изминалата година са проведени и творчески работилници, картографиране на деца от уязвими групи на възраст от 0 до 6 години, като ще се проведе и обработка на анкетите и анализ.

Повече информация може да намерите на сайта на проекта Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст (childcare-mt-bs.eu)