Лайв стрийминг на информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

10-08-2022 13:23

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”.

На 11 август 2022 г. от 10:30 ч. ще се проведе информационен ден, на който програмният оператор ще разясни на потенциалните кандидати целите и задачите на схемата, важните специфики, правилата и основните видове допустими дейности относно публикуваните насоки за кандидатстване, както и ще отговаря на въпроси от потенциалните кандидати.

Всички желаещи могат да следят събитието на живо и на Фейсбук страницата на Програмата тук.