Кръгла маса за обмяна на опит и добри практики с други програмни оператори по Програми „Местно развитие и намаляване на бедността“

01-06-2023 15:06

В периода 30 май – 01 юни 2023 г. Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 (ФМ на ЕИП), провежда кръгла маса за обмяна на опит и добри практики с други програмни оператори по Програми „Местно развитие и намаляване на бедността“, финансирани по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Основният фокус на събитието е споделянето на опит, добри практики и научени уроци с програмни оператори и организации от над 10 държави. Очакваме да почерпим знания един от друг, да споделим нашите постижения, трудности и научени уроци. Събитието се осъществява в тясно сътрудничество с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ), който подпомага Комитета на Финансовия механизъм при управлението на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. и отговаря за ежедневното му изпълнение.

Освен културно-историческото наследство на град София и град Пловдив, участниците успяха да видят и посетят Младежки център Пловдив, да чуят неговата история, както и да се запознаят със страхотния екип и дейностите му. Програмата продължи с изключително интересните презентации от всички Програмни оператори, а на втория ден от събитието се включиха и представители на няколко проекта по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Бенефициентите разказаха за своите проекти и постигнатите резултати до момента. Партньорите на програмата - Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) и Съветът на Европа (CoE) споделиха своя опит и впечатления от цялостна работа заедно, а представителите на ОФМ заедно със Съвета на Европа (CoE) модерираха две активни и интересни работни групи по въпроси, касещи ромското включване и уязвими групи, както и изграждане на капацитет на местния потенциал за изпълнение на проекти за местно развитие. Естественият завършек на събитието е споделянето на резултатите и заключенията от работните групи, да се отбележат най-важните акценти, да се начертаят бъдещите планове и действия и разбира се - да си пожелаем до нови срещи.