Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“

19-10-2023 15:28

Днес се състоя Кръгла маса „Ранно детско развитие в ромската общност: предизвикателства и перспективи“, организирана от фондация „Здраве и социално развитие“, партньор по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“, с бенефициент Столична община. Събитието бе открито от д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация „Здраве и социално развитие“, г-жа Елка Налбантова – заместник-министър, Министерство на труда и социалните политики, г-жа Мария Вълова – ръководител на Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и г-жа Минка Йовчева, директор дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, Столична община.

По време на дискусията бяха представени резултатите по проекта, който се реализира в три района на Столична община - „Люлин“, „Красна поляна“ и „Слатина“. Целта му е да се подобри достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система, като ще се обхванат над 300 деца и техните семейства. Предстои построяването на основната сграда в кв. Христо Ботев, а в район "Красна поляна" успешно са взаимствани практики и модели използвани в Норвегия, като например зеленчукова градинка, за която се грижат децата. 

Г-жа Венелина Костова, представител на норвежкия партньор по проекта - Българо-Норвежко дружество представи Норвежките стандарти за отглеждане на деца, а г-жа Елена Радославова, също представител на норвежкия партньор представи на участниците педагогическите методи за работа с деца в детските градини в Норвегия.